zet StripSter bij je favorieten  zet StripSter bij je favorieten


 recente Blogs  vorige blog van StripSter  volgende blog van StripSter  overzicht blogs van StripSter  StripSter in Strips


 Cómic en España 3 - de publikatie

5 oktober 2012


Halverwege juli hadden Santi en Henk telefonisch contact over StripSter, naar aanleiding van problemen op het Forum.
We vonden dat zowel de Strips als het Forum aan bloedarmoede leden, en ook de Blogs vertoonden een afnemende tendens.
Eén van de mogelijkheden die we zagen om StripSter meer leven in te blazen was een tweede Spanje-special.
Die special zouden we gepaard laten gaan van een media-offensief.
We hoopten daarmee nieuw publiek naar StripSter te trekken en zodoende de podium-funktie van de Strips-edities te vergroten.
Hoe we die special hebben voorbereid kon je in de voorgaande 2 StripSter-blogs lezen.
Hier willen we ingaan op de publikatie van Cómic en España.
Vol goede moed gingen we aan de slag met het organiseren van de special. Hoewel dat veel werk met zich meebracht, was dat ook zeer bevredigend door de massale deelname en de hoge kwaliteit van de inzendingen.
In de voorwoorden van de Strips-edities van 21 juli, 4 en 25 augustus kondigden we een 'na-zomerse verrassing' aan. Hetzelfde deden we in onze tekenaars-mailing van 11 augustus, waarbij de publikatie-datum van 15 september werd vermeld.
Op deze aankondigingen kregen we enkel een reactie van Massagraf; was hij de enige die geïnteresseerd was? Wat zei dat ons over de betrokkenheid bij de site van 'onze' tekenaars?

De deelname van Spanjaarden aan onze special werd een overweldigend succes. Een week voor de publikatie hadden we een 40-tal bijdrages ontvangen.
Dat stelde ons voor een lastig dilemma: in principe is 40 thumbs veels teveel voor 1 editie. Bij meer dan 25 thumbs worden bezoekers namelijk selektief in het bekijken van de bijdrages. Moesten we de special daarom gaan opsplitsen? Dat zou betekenen dat er 2 edities lang nauwelijks ruimte zou zijn voor onze eigen tekenaars.
Om de gevolgen voor de wekelijkse bijdrages te beperken hebben we ervoor gekozen de Spanje-special in 1 editie te publiceren. Dat was riskant voor de special, maar we gingen ervan uit dat de onbekendheid met de bijdrages onze bezoekers zou motiveren om meer door te klikken dan ze normaliter zouden doen. Daarnaast zou een opsplitsing van de Spanje-special mogelijk ook de interesse van andere media verkleinen om erover te berichten. Het betekende echter wel dat er geen enkele ruimte was voor andere bijdrages.
Op 8 september kondigden we in het voorwoord van onze Verkiezings-special de Spanje-special van de week erop aan, met daarbij de mededeling dat de vaderlandse inzendingen een weekje zouden moeten wachten.
Dat laatste riep heftige reacties op in Het Commentaar; de schrijvers buitelden over elkaar heen om hun protesten kenbaar te maken. De Verkiezings-special en de komst van een nieuwe tekenaar kregen in Het Commentaar nauwelijks aandacht. Wederom tekenend voor de betrokkenheid van onze tekenaars?
Eén tekenaar zette ons het mes op de keel door te schrijven dat hij de publikatie van zijn strip zou stoppen als het een week werd uitgesteld. Een compliment over zijn strip leverde de reactie "bullshit en emotioneel gezwets" op.
Helaas kan de rol van ex-medewerkers in die discussie niet onvermeld blijven. P.Saiko vormt daarin gelukkig een uitzondering met constructief-kritische opmerkingen. Andere ex-medewerkers meenden echter weer olie op het vuur te moeten gooien, zowel in Het Commentaar als per mail. Daarbij schroomden ze niet om te trachten een scheiding der geesten in de StripSter-redactie te forceren met persoonlijke aanvallen.
( Laatstbedoelde personen -anderhalf jaar geleden bij ons afgehaakt vanwege de vernieuwingen aan StripSter- maken deel uit van de staff van PostYourComic. Deze site werd in de zomer vorig jaar geïnitieerd als alternatief voor StripSter, maar bestaat tot dusverre enkel uit een onoverzichtelijk en levenloos forum. Hoewel we telkens als reactie krijgen dat PYC staff-leden op persoonlijke titel reageren, is opvallend dat aanvallen op StripSter vrijwel onveranderlijk uit die geledingen komen. Hun aanhoudende bemoeienissen met het StripSter beleid zijn schadelijk voor onze site en de sfeer op ons Forum.
We zouden het op prijs stellen als zij hun energie zouden steken in het ontwikkelen van hun eigen site. Anders blijft hun logo op wrange wijze symbolisch voor de positie van de striptekenaar bij hen.
)

De discussie in Het Commentaar was voor ons slopend - in Santi's woorden: "Een dag op het Commentaar duurt soms langer dan 2 maanden een Special organiseren." Waar we bijval hadden verwacht in ons streven de podium-funktie van StripSter te vergroten, kregen we veel negativiteit over ons heen.
Onvermijdelijk rees bij ons de vraag of de tijd en energie die we in StripSter steken wel zinvol is. Of zouden we ons Forum maar niet beter kunnen afschaffen?
Op 15 september ging de Spanje-special dus online.
De reacties erop in Het Commentaar waren echter minimaal. Was niemand geïnteresseerd? Of waren de lezers afgeschrikt door de negativiteit in het voorgaande Commentaar?
Op het persbericht dat we eerder die week hadden verstuurd, zagen we enkel een bericht bij Michael Minneboo. Gegoogle op "StripSter + Spanje" leverde slechts vermeldingen op over onze 1e Spanje-special.
Op zaterdag waren het aantal bezoeken aan StripSter het dubbele van de zaterdagen ervoor. Nadere bestudering leerde ons echter dat die stijging grotendeels door Spanjaarden werd veroorzaakt.

Moeten we daarmee deze Spanje-special als een mislukking beschouwen? In zekere zin wel: het effekt ervan en de waardering ervoor is helaas teleurstellend. Daarbij bleek de publikatie in 1 editie een verkeerde keus; een volgende keer zullen we zo'n omvangrijke Special dus in 2 of meer delen opsplitsen.
Als we kijken naar het aantal bijdrages aan Strips door de jaren heen, zien we dat we in 2011 een topjaar hadden, terwijl dit jaar een terugloop toont. Kennelijk werden tekenaars vorig jaar gestimuleerd door de vernieuwingen die we toen hadden doorgevoerd, terwijl daar dit jaar de klad in is gekomen.
Stilstand is achteruitgang.
Willen we onze podium-functie handhaven, dan zullen we moeten blijven investeren in de ontwikkeling van StripSter en in bijzondere Strips-edities. Het is daarom onze opzet om elke 2 à 3 maanden een Strips-special te organiseren rond een land of een categorie tekenaars. Zo bereiden we momenteel een Gr'nn-special voor op 17 november a.s., en onderzoeken we de mogelijkheid van een Servië-special.

De StripSter redactie.
 vorige blog van StripSter  volgende blog van StripSter

Reageer in ons op deze blog.
Laatste Forum-reactie (# 241) van StripSter-redactie op 12 maart 2013 om 14:55:

En Esmarel Gasman zal volgende week weer ons StripSter-blog op dinsdag vol schrijven... Alvast bedankt!


© 2012
StripSter / StripSter
5 oktober 2012

 http://www.stripster.eu

http://www.stripster.eu/?/scripts/blogs_pagina.php?id=638&titel=blog StripSter: Cómic en España 3 - de publikatie