zet StripSter bij je favorieten  zet StripSter bij je favorieten


 recente Blogs  vorige blog van Niquicho  volgende blog van Niquicho  overzicht blogs van Niquicho  Niquicho in Strips


 Weg met Europa!

8 maart 2012


‘Roemenen pikken onze banen in. Polen terroriseren onze wegen. Grieken verpatsen ons pensioen. En wat doet Brussel? Praten, praten, praten; wetjes maken, en ons zeggen wat we moeten doen en wat we moeten laten.

Alle Menschen werden Brüder? Mijn familie woont hier allemaal in het dorp, meer heb ik niet nodig. Bedankt en de groeten!

Wie voor iets anders dan skivakanties, Champions League en vreemdelingenhaat over de landsgrenzen heen kijkt, heeft het zwaar de laatste tijd. De Europese samenwerking wordt in steeds grotere brokken geofferd op het altaar van het eigenbelang. Het credo ‘ikke, ikke, ikke’ zet ons terug in de zandbak van onze ontwikkeling: ieder voor zich en God voor ons allen. Maar vooral voor mij dan, natuurlijk.’

De woorden van de man achter het spreekgestoelte blijven even in de lucht hangen alsof ze schichtig zoeken naar een uitgang. Dan staat er iemand op in de zaal. Zelfverzekerd loopt het wezen – Is het een man? Is het een vrouw? – naar de interruptiemicrofoon. Het schraapt zijn keel en neemt het woord:

‘Goedemiddag. Ik spreek hier namens mijn cliënt die onbekend wenst te blijven. Ik ben zijn advocaat.’

Terstond beginnen de andere aanwezigen in de zaal te fluisteren. Sommige gezichten staan bezorgd, andere blij.

‘Waarde opponent,’ gaat de advocaat verder, ‘kennelijk heeft u moeite met de recente ontwikkelingen binnen ons werelddeel. Ik wil u iets voorleggen stellen. Eén antwoord uit uw mond volstaat om mij te overtuigen van het nut van Europa. Maar schiet dat antwoord te kort…’

De zaal is stil. Even wordt er niet gefluisterd, ge-sms’t of getwitterd.

‘Geef mij één voorbeeld, één serieus voorbeeld, waarin Europa voorloopt op een van haar lidstaten.’

De advocaat knikt naar zijn tegenstander. Deze is rood aangelopen. Hij doet zijn mond open en dan weer dicht. Hij pakt de tas die naast hem op de grond staat, haalt er iets uit en legt het naast het onaangeroerde glas water op zijn spreekgestoelte. Hij kijkt de zaal in en zegt:

‘Dames en heren, ik zal u dat voorbeeld geven. In 1948 stuurde de toenmalige Nederlandse minister van Onderwijs een brief aan alle scholen in het land met de volgende tekst, en ik citeer:

Het is mij bekend, dat een deel van de Nederlandse schooljeugd veelvuldig z.g. beeldromans leest. Deze boekjes, die een samenhangende reeks tekeningen met een begeleidende tekst bevatten, zijn over het algemeen van een sensationeel gehalte zonder enige andere waarde. (…) Hoewel ik er van overtuigd ben, dat op de meeste scholen het lezen van deze boekjes zo veel mogelijk wordt tegengegaan, zal ik het toch op prijs stellen, indien gij het personeel Uwer scholen er, wellicht ten overvloede, op wilt wijzen, dat het gewenst is toe te zien dat de leerlingen de beeldromans niet in de school brengen of onder hun makkers verspreiden.


Sinds die tijd heeft de Nederlandse overheid haar houding tegenover de strip bijgesteld. Ze waarschuwt niet langer. Echter, het beeldverhaal wordt ook nog niet omarmd. Op een site met richtlijnen voor de overheid valt het volgende te lezen:

De Rijksoverheid wil helder, toegankelijk en eenduidig communiceren, zowel door één huisstijl te introduceren als door in die huisstijl alleen te communiceren met vormelementen die echt nodig zijn. Dit past ook bij het volwassen beeld dat de Rijksoverheid wil uitstralen. Daarin is geen ruimte voor een wirwar aan symbolen, strips en vormen, kortom voor franje.


Strips zijn kinderachtig en franje, dames en heren. Zoals u allen weet gaat het in de politiek en het openbaar bestuur niet om franje, niet om de buitenkant. Het gaat om de inhoud. Dat is het enige wat telt.’

De man pauzeert even en schudt zijn hoofd.

‘Vergeeft u mij alstublieft mijn sarcasme. Soms kan ik het niet beteugelen. Vooral omdat ik weet hoe het óók kan zijn. Want ziet u dit eens.’

Operation Red Dragon

‘Dit boek heet Operation Red Dragon. Het is een uitgave van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE). Deze alliantie is een partij in het Europees Parlement. Ze bestaat onder meer uit leden van D’66 en de VVD uit Nederland, de Open VLD uit Vlaanderen en de FDP uit Duitsland.

Deze partijen vertellen met Operation Dragon in stripvorm het spannende verhaal van een fictieve Europarlementariër. Ze gebruiken het beeldverhaal om lezers te vermaken én om ze iets bij te brengen over Europa. Ze zien de strip als hen een volwaardig middel om mee te communiceren, niet als franje of als iets voor kinderen. Zo kan het dus ook.’

De spreker kijkt zelfvoldaan naar de interruptiemicrofoon. De onbekende die daar het woord had gevoerd, is verdwenen. Nog net is te horen hoe de deur die de zaal uit leidt, met een klap wordt dichtgetrokken.

‘Dames en heren, wat kan ik hier nog aan toevoegen? Slechts dit: leve de strip! Leve Europa!
 vorige blog van Niquicho  volgende blog van Niquicho

Reageer in ons op deze blog.
Laatste Forum-reactie (# 126) van Martin op 7 februari 2013 om 23:43:

;)


© 2012
Niquicho / StripSter
8 maart 2012

http://www.stripster.eu/?/scripts/blogs_pagina.php?id=433&titel=blog Niquicho: Weg met Europa!