--> index ZozoLala  --> vorig nummer  --> volgend nummer  --> info ZozoLala

ZozoLala 104 ZozoLala 104
cover: Don Lawrence

februari-maart 1999

het laatste oordeel

Acacialaan: Willem Verburg


inhoud ZozoLala 104

Auteur

Titel

Pag.

Marq van Broekhoven
Anton Damen
De collectioneur 19 + 20
Bert van der Meij De pingu´ns 11
Vlrq illustratie 20

Gerard Zeegers Enki Bilal's sombere toekomstbeeld 3-7
Jef Nieuwenhuis Don Lawrence: illustrator in stripland 12-14

De keuze van... Ingrid Huysman 15
Toon Dohmen Acacialaan: Willem Verburg 16-17


© ZozoLala (1999)
Henk Schouten / StripSter
01-07-2000