--> index De Stripper  --> vorig nummer  --> volgend nummer  --> info De Stripper

Stripper 56 Stripper 56
cover: Koert Stavenuiter

januari-maart 2002

Uitgever: Vereniging De Stripper

 zegel bij no. 56
Gerben Valkema

En profil: A3
Latex love
Strip-index
gestript


inhoud Stripper 56

Auteur

Titel

Pag.

A3 Johnny Boy 20
Jan Dirk Barreveld Ondertussen op de studio... 2
cartoon 29
Eugène 36
Richard Bos Leedvermaak 16-17
Robbert Damen Snoek 14
Rob Derks Band zonder Banaan 21
Mike van Herwijnen Guppy 9
Patrick Heymans cartoon 12
Thijs Jansen Egbert 29
Patrice van der Linden
Jean-Paul Arends
De eerlijkheid 18 + 30
Oli4 Bestuurlijke hoogvliegers 13
Sander Out De operatie 8
José Pereira Lenard & Gilbert 6
Jordi Peters Puberfratsen 7
Robby Paul Flekx 26
Frank Smit Koetje Boe 31
Daryl Soewarta Bezoek uit de ruimte 22
Koert Stavenuiter cover 1
Villa Ranzigt: Avondje uit 3-5
Gerard Stroomer Cartoon Boy 27
Sven Timmerman Dirk Matenaaier 15
Erik van Tuijn Kapitein Zogl gaat naar de supermarkt 28
Alex Turk Mevrouw de heks 11
Gerben Valkema Stripper zegel 2
Roel Venderbosch Koning Sex: Vuilnisman 32
Michiel van de Vijver Max op ski vakantie 24-25
Eline Vulsma Beestjes in de buurt 23
Johan van Zanten Swah? 19


DE TOL VAN DE ROEM

Aan alle aanstormende striptekentalenten van Nederland,
Zoals jullie wellicht weten heeft stripblad Stripper vorig jaar tijdens de Stripdagen in Den Bosch de P. Hans Frankfurther-prijs voor bijzondere verdiensten in ontvangst mogen nemen. Naar ons eigen inzicht hebben wij deze eervolle prijs gekregen omdat wij al ruim acht jaar een papieren podium creëren voor mensen zoals jullie: aanstormende striptekentalenten!
Sinds de toekenning van deze prijs krijgen wij -vreemd genoeg- amper nog strips binnen. En wij zijn niet de enigen die een afname in enthousiasme en inzet van tekenaars bespeuren. Juist nu de small press-bladen weer in aanzien beginnen te stijgen, haken diegenen waarvoor ze bedoeld zijn af. Wie? Jullie: aanstormende striptekentalenten!
Wij als redactie vinden het niet teveel gezegd wanneer wij stellen dat onze persoonlijk behaalde successen op het gebied van strips mede te danken zijn aan bladen zoals Stripper, Incognito, Zone 5300, Van Speijk, Impuls en daarvoor Iris en al die andere blaadjes. Niet dat wij in al deze bladen hebben getekend, maar dit soort bladen maken wel paden naar het professioneel stripmakersschap begaanbaar voor jullie: aanstormende striptekentalenten!
Voordat je van de lusten van het stripmakersschap kunt genieten zul je eerst een hoop lasten moeten dragen, te weten: hard werken, tegenslagen incasseren, harder werken, afwijzingen accepteren, nog harder werken, op je bek gaan en ga zo nog maar een paar jaar door...
Er zijn veel mensen die met alle plezier voorgenoemde paden willen onderhouden maar je zult er zelf overheen moeten lopen, want let wel: het al dan niet behalen van de eindstreep wordt bepaald door jullie: aanstormende striptekentalenten!
Wij hopen dat Stripper 57 dikker zal zijn dan de huidige editie.


Hoe neemt een aanstormend talent een abonnement?

 advertentie

© Stripper (2002)
Henk Schouten / StripSter
23-04-2002