--> index De Stripper  --> inhouds-opgave

Stripper 54september 2001 Jan Dirk Barreveld

Hebbes!

"Toen ik hoorde dat mij dit jaar de eer te beurt viel de aanmoedigingsprijs voor strips in ontvangst te nemen, overheerste eerst een gevoel van euforie. Dat duurde een paar uur. Maar toen ik langzaam met beide benen op de grond belandde, begon het tot me door te dringen wat het winnen van deze prijs eigenlijk tot gevolgen heeft. Het gaat hier niet om een oeuvreprijs. Of een prijs voor bijzondere verdiensten. Het is niet zo dat ik beloond word voor iets dat ik in het verleden gepresteerd heb. In wezen kreeg ik deze prijs opdat ik in de toekomst iets ga laten zien. Hoge verwachtingen worden geschapen waar ik aan moet gaan voldoen. Ben ik mooi klaar mee."
Dat waren een paar woorden uit de toespraak van Jan Dirk Barreveld toen hij op vrijdag 21 september jongstleden tijdens de opening van de Stripdagen in de Brabanthallen te Den Bosch de Aanmoedigingsprijs voor Strips 2001 (en bovendien een cheque t.w.v. 2000 gulden) in ontvangst nam. Deze prijs die het Str!pschap sinds enkele jaren toekent aan jong tekentalent bestaat verder uit een plaquette en een oorkonde.
De commissie voor de Aanmoedigingsprijs bestond dit jaar onder andere uit stripmaker Martin Lodewijk. De commissie prees het werk van deze Stripper-tekenaar als volgt: "De strips van Jan Dirk hebben een oorspronkelijke en aansprekende humor, met een verfrissend vermogen de grap kort en kernachtig in een enkele tekening of strook neer te zetten. Fraai tekenwerk met overtuigende lijnen en zeer herkenbare situaties worden door hem voorzien van rake en soms zeer humoristische teksten. De stijl die hij nu hanteert, is zeer toegankelijk en zal zeker kunnen groeien naar een zeer eigen stijl. Het onverkort hoge niveau van zijn werk was voor de Commissie doorslaggevend. De Commissie is er van overtuigd dat de stripwereld nog veel van Jan Dirk Barreveld zal gaan horen en moedigt hem aan om langere verhalen te gaan maken." Dus aan het werk, Jan Dirk.

MvdV

 Jan Dirk Barreveld

© Stripper (2001)
Henk Schouten / StripSter
15-10-2001