--> index De Stripper  --> vorig nummer  --> volgend nummer  --> info De Stripper

De Stripper 12 Stripper 12
cover: Giovanni de Reus
 loep 12 : telefoon-toetsen

april 1994

Uitgever: De Stripper

tussen kunstwerk en wegwerpstrip
Stripper tentoonstelling
winkels: Utrecht
gestript


inhoud Stripper 12

Auteur

Titel

Pag.

Christiaan van Dijk Snabbel 20
Jasper Haenen
Bart Peeters Weem
Gueva: Het Amazone offensief - 4 7-9
Sven van der Hart Een doek van goud - 1 12-13
illustratie 15
Sander Oudenampsen Julio Jones Canal: Voor mijn vader - 5 16-18
Giovanni de Reus cover 1
Opgescheept met elkaar 2
Pim in Appellandia - 5 3-5
Henk Stolker Dr. Daft 20
- Het originele Stripper Bord 10-11


Strippers!

Er was eens een leescher, en den leescher zag de Stripper en zeide tegen hem: "Gij ziet er goed uit, maar Gij kunt nog schooner worden..." Waarop de Stripper antwoordde: "O, zeg mij, brave lezer, wat kan ik doen om die menschheid nog beter te bekooren?" En den lezer pakte zijn Apple Macintosh en draaide een paar laserprintjes uit die de Stripper een beter aanzien gaven...
Zo ongeveer is het kontakt ontstaan tussen de Stripper, hèt toonaangevende stripmagazine (!?) waar jij voor tekent en Rob Derks, een (strip-)tekenaar in opleiding. Dankzij de belangeloze medewerking van laatstgenoemde is deze uitgave van de Stripper er een van revolutionair belang: met een laserprinter uitgedraaid, wat dus wil zeggen dat de letters er professioneler uitzien. We zijn erg blij dat er lezers zijn die zich in willen spannen voor dit blad. Zo zie je ook voor op dit nummer opnieuw een voorpagina van een lezer/tekenaar. Het is ons een grote eer om een exclusieve tekening voor de Stripper van Giovanni de Reus op de eerste pagina te mogen plaatsen.
Verder vind je in dit blad naast de gebruikelijke, maar daardoor niet minder opvallende strips, het originele StripperBord (©). Jullie kennen natuurlijk het ganzenbord (geen ©)? Welnu, dat ganzenbord is eigenlijk, en dit is één van de best bewaard gebleven geheimen, nagemaakt van het originele StripperBord. Dus in het midden van dit blad vind je een afdruk van een authentiek spel van grote historische waarde. Leg deze Stripper open op tafel en ga er weer ouderwetsch met z'n allen aanzitten!
Aldus geschiedde en iedereen leesde nog lang en gelukkig...

* de Redaktie

PS. Door de drukke bezigheden in de privésfeer (studie) zal de volgende Stripper waarschijnlijk pas over 3 maanden (juli) verschijnen. Onze excuses daarvoor, maar dan heb je in ieder geval tijd genoeg om het spel vele keren te spelen!


© de Stripper (1994)
Henk Schouten / StripSter
01-07-2000