--> index Gr'nn  --> vorig nummer  --> volgend nummer

Gr'nn 18 Gr'nn 18
cover: Eric Snelleman

oktober 2004

Witte vlekken

Uitgever: Gr'nn


inhoud Gr'nn 18

Auteur

Titel

Pag.

Diderik van Dijken
Jan Krol
Squaresville 15-19
Mark van Eijk De Spuijter 73
Jeroen Jager Witte Vlekken 69-72
Jan Krol Will Kickstra 45-62
Bert & Willy in: Witte vlekken 67-68
Saiso Het Witte Vlekken Monster 21-24
Eric Snelleman cover 0
Koop je eigen Gr'nn 74
Eric Snelleman
Jan Krol
White spots - Mahali Eupe 29-35
Sascha Steenaart Witte vlekken 25-27
Meinte Strikwerda Man en paard 7-10
Carien Ubink Rode egel 36-44
Vlrq Witte vlekken 3-6
Erik Wielaert Witte plekken 11-14
Roelof Wijtsma Het Multi-D Fotoexperiment 63-66
Sieger Zuidersma De oude meester in Fijne kwasten 20


Redactioneel

'Witte Vlekken'
Wat kan een mens zich daarbij voorstellen? Los van enige onzedige gedachten (die heus wel aan bod zullen komen in dit nummer, maakt u zich daarover maar geen zorgen) schiet mij niets liederlijks in het hoofd.
Ik was dan ook enigszins verontrust toen mijn vrienden van de redactie van stripblad Gr'nn tijdens een rumoerige redactievergadering met dit thema op de proppen kwamen om het eerstvolgende nummer mee te vullen. Wilden zij met dit thema drukkosten omzeilen of artistieke armoede camoufleren of was het ze gewoonweg in de bol geslagen?
Neen, al spoedig bleek dat dit idee alle kompasnaalden in het Groninger striplandschap weer op scherp moest zetten om er vervolgens een sterke Gr'nn uit te persen waar men zich in Groningen niet voor hoefde te schamen.
De vraag die iedereen en dus mij ook op de lippen brandde was natuurlijk: hoe gaan de tekenaars en schrijvers van Gr'nn zich hier uit redden? Welnu, toen ik het proefexemplaar van dit nummer in ogenschouw nam werd mij duidelijk dat zij de klus wederom hadden geklaard. Jawel, de jongens (en sinds kort meiden) van Gr'nn hadden weer een artistieke prestatie van formaat geleverd (op A6 om precies te zijn).
Enfin, leest u gerust verder en overtuigt u zelf.

Professor stripverkaveling aan de RUG Groningen
Prof. Ing. Sikko Bokma
(tevens mental coach voor stripmakers)


© Gr'nn (2004)
Henk Schouten / StripSter
16-11-2004